BlackOrange Yachts Bernard Gallay

BlackOrange Yachts Bernard Gallay

Yates en venta

  • 2011
  • Longitud 39.60 m
  • Ancho 8.00 m
  • Borrador 2.40 m
$ 5 777 639
15:02 07.04.2020