VMG Marine GmbH

VMG Marine GmbH

 • Germany Zum Hafen 3 OSTSEEBAD BOLTENHAGEN23946Germany

Yacht for sale

 • Length 8.40 m
 • Beam 2.95 m
 • Draft 1.50 m
$ 11 208
09:26 14.07.2019
 • Length 8.20 m
 • Beam 3.00 m
 • Draft 1.50 m
$ 22 529
09:26 14.07.2019
 • Length 6.26 m
 • Beam 2.30 m
 • Draft 0.90 m
$ 27 057
09:26 14.07.2019
RAND BOATS PICNIC 18
Lübeck, Germany
 • Length 5.35 m
 • Beam 2.10 m
 • Draft 0.18 m
$ 35 095
09:25 14.07.2019
 • Length 8.25 m
 • Beam 2.35 m
 • Draft 0.55 m
$ 78 115
09:25 14.07.2019
 • Length 8.31 m
 • Beam 2.49 m
$ 93 851
09:25 14.07.2019
CARACAL CARACAL 30
Greifswald, Germany
 • Length 10.20 m
 • Beam 2.55 m
 • Draft 2.15 m
$ 99 625
09:25 14.07.2019
 • Length 10.65 m
 • Beam 3.45 m
 • Draft 1.75 m
$ 113 097
09:25 14.07.2019
 • Length 11.40 m
 • Beam 3.50 m
 • Draft 1.00 m
$ 180 004
09:26 14.07.2019
 • Length 10.07 m
 • Beam 3.26 m
 • Draft 1.00 m
$ 203 778
09:25 14.07.2019