YACHTSALE SWEDEN

YACHTSALE SWEDEN

Yacht for sale

 • 2017
 • Length 11.50 m
 • Beam 3.99 m
 • Draft 2.90 m
$ 206 063
16:35 25.07.2019
 • 2001
 • Length 10.00 m
 • Beam 4.00 m
$ 227 811
09:19 14.07.2019
 • 2018
 • Length 11.29 m
 • Beam 3.96 m
 • Draft 1.17 m
$ 367 918
10:10 14.05.2020
Bavaria Virtess 420 Fly
Stockholm, Sweden
 • 2017
 • Length 12.39 m
 • Beam 4.21 m
 • Draft 0.77 m
$ 446 655
01:16 30.04.2020
 • 2020
 • Length 13.43 m
 • Beam 4.20 m
 • Draft 1.15 m
$ 452 266
22:11 29.04.2020
Beneteau Swift Trawler 50
Stockholm, Sweden
 • 2014
 • Length 14.99 m
 • Beam 4.65 m
 • Draft 1.05 m
$ 651 355
09:12 14.07.2019