Sale yacht in Vigo

14 yachts for sale in Vigo

 • 2004
 • Length 17.35 m
$ 331 491
13:56 05.07.2020
Bavaria 34
Vigo, Spain
 • 1999
 • Length 10.80 m
 • Beam 3.48 m
 • Draft 1.85 m
$ 47 363
13:26 06.06.2020
X-Yachts 40
Vigo, Spain
 • 2003
 • Length 12.10 m
 • Beam 3.80 m
 • Draft 2.10 m
$ 162 936
08:06 10.05.2020
Rodman 46 Cancun
Vigo, Spain
 • 2000
 • Length 14.00 m
 • Beam 3.90 m
 • Draft 1.00 m
$ 88 772
12:53 05.05.2020
 • 2002
 • Length 11.40 m
 • Beam 3.70 m
 • Draft 2.06 m
$ 84 277
10:17 30.04.2020
 • 1987
 • Length 10.28 m
 • Beam 3.71 m
 • Draft 1.85 m
$ 40 453
08:31 30.04.2020
 • 1997
 • Length 13.00 m
 • Beam 4.00 m
$ 125 854
02:40 23.02.2020
 • 2002
 • Length 11.40 m
 • Beam 3.70 m
 • Draft 2.06 m
$ 84 277
02:51 11.02.2020
 • 2002
 • Length 11.40 m
 • Beam 3.70 m
 • Draft 2.06 m
$ 84 277
00:41 16.01.2020
Sweden Yachts 45
Vigo, Spain
 • 2003
 • Length 13.90 m
 • Beam 4.18 m
 • Draft 1.80 m
$ 274 208
12:30 20.07.2019
 • 2014
 • Length 20.00 m
 • Beam 9.00 m
$ 1 899 052
08:30 14.07.2019
Lagoon 500
Vigo, Spain
 • 2007
 • Length 15.54 m
 • Beam 8.53 m
 • Draft 1.39 m
$ 550 613
13:30 13.07.2019
ScanYacht 391 DS
Vigo, Spain
 • 1986
 • Length 11.89 m
 • Beam 3.68 m
 • Draft 1.37 m
$ 76 973
20:44 09.06.2019
Hylas yachts 49
Vigo, Spain
 • 2005
 • Length 14.90 m
 • Beam 4.34 m
 • Draft 1.90 m
$ 434 994
07:38 08.05.2019