Pop Yachts International LLC

Pop Yachts International LLC

 • United States Sarasota, 6384 Tower Lane, Suite ASarasotaFlorida34240United States

Yacht for sale

Tahiti 33 Sailboat
United States
 • 1998
 • Length 10.06 m
 • Beam 3.35 m
 • Draft 1.65 m
$ 2 995
11:15 09.05.2019
 • 2018
 • Length 41.00 m
 • Beam 7.20 m
 • Draft 2.20 m
$ 5 500
05:05 07.05.2019
 • 1985
 • Length 10.67 m
 • Beam 2.59 m
$ 5 500
03:45 08.05.2019
Cruisers Yachts 249
United States
 • 1977
 • Length 7.32 m
$ 6 000
19:34 01.05.2019
S2 Yachts 8.0
New York, United States
 • 1977
 • Length 7.92 m
 • Beam 2.44 m
 • Draft 1.83 m
$ 6 000
02:30 08.05.2019
 • 1984
 • Length 8.23 m
 • Beam 2.80 m
 • Draft 1.10 m
$ 6 000
11:33 09.05.2019
 • 1994
 • Length 8.84 m
 • Beam 2.90 m
 • Draft 0.70 m
$ 6 000
17:14 29.04.2020
Formula Two
United States
 • 1983
 • Length 6.10 m
 • Beam 2.44 m
$ 6 300
00:53 08.05.2019
 • 1996
 • Length 6.91 m
 • Beam 2.59 m
$ 6 995
00:14 03.05.2019
Scampi 30 Mark IV
United States
 • 1974
 • Length 9.14 m
 • Beam 2.96 m
$ 7 300
11:27 09.05.2019
 • 1966
 • Length 10.06 m
 • Beam 3.05 m
 • Draft 2.32 m
$ 7 500
06:08 07.05.2019
 • 1986
 • Length 9.14 m
 • Beam 3.35 m
 • Draft 0.73 m
$ 7 500
19:54 07.05.2019
 • 1987
 • Length 10.06 m
 • Beam 3.54 m
$ 7 500
08:23 25.06.2020
Starcraft Medalist 1901
Michigan, United States
 • 1989
 • Length 5.79 m
 • Beam 2.35 m
$ 7 750
16:31 02.06.2019
 • 1993
 • Length 8.53 m
 • Beam 2.96 m
 • Draft 0.91 m
$ 7 750
12:31 06.08.2019
 • 1971
 • Length 9.45 m
 • Beam 3.26 m
 • Draft 1.10 m
$ 7 800
11:20 09.05.2019
Trophy 2352
United States
 • 1991
 • Length 7.01 m
 • Beam 2.59 m
 • Draft 0.82 m
$ 7 800
06:52 21.11.2019
Lyman 21
Seattle, United States
 • 1963
 • Length 6.40 m
 • Beam 2.32 m
$ 7 800
01:51 23.02.2020
Watkins 25
United States
 • 1983
 • Length 7.62 m
 • Beam 2.59 m
 • Draft 0.76 m
$ 7 900
08:48 07.05.2019
Hunter 30
United States
 • 1975
 • Length 9.14 m
 • Beam 3.11 m
 • Draft 1.28 m
$ 7 900
01:36 27.10.2019